Извештај за работењето на ОТА во 2018 година

09.08.2019
Извештај за работењето на ОТА во 2018 година

Оперативно-техничката агенција Скопје (ОТА) го објавува извештајот за своето работење во 2018 година.

Извештај за работење 2018