Директор

Директор Зоран Ангеловски

Директор Зоран АнгеловскиЗоран Ангеловски е роден во 1965 година во Скопје, со завршен Факултет за безбедност во Скопје. Во својата 29-годишна работна кариера, Ангеловски работел во Службата за државна безбедност (сегашна АНБ), Агенцијата за разузнавање и Телеком, а од 2008 година работи за повеќе домашни и странски компании како надворешен овластен lid auditor за спроведување ISSO стандарди во РС Македонија. Тој раководи и ја претставува ОТА, ја организира и обезбедува законито и ефикасно вршење на работите и задачите во ОТА.

 

 

 

Име и презиме: Зоран Ангеловски

Година и место на раѓање: 1965, Скопје

 

Образование:

  • Факултет за безбедност, Скопје;

 

Работно искуство:

  • Служба за државна безбедност (сегашна АНБ);
  • Агенција за разузнавање;
  • Македонски Телеком;
  • надворешен овластен „lid auditor“ за спроведување ISSO стандарди во РС Македонија за повеќе домашни и странски компании.

 

Контакт:  

Телeфон: 02/3107582

E-mail: info@ota.mk