Извештаи

Претставници на Собранието на РСМ во посета на ОТА

19.07.2019
Во просториите на Оперативно-техничката агенција Скопје беше извршена редовна контрола од страна на собраниската Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, со која претседава пратеникот Емил Димитриев.

Јавна расправа по Предлог-ПРАВИЛНИК за начинот на постапување на операторите

10.07.2019
Оперативно-техничката агенција Скопје (ОТА) го објавува Предлог-Правилникот за начинот на постапување на операторите при спроведување на мерките за следење на комуникации и начинот на вршење стручен надзор од ОТА на јавна расправа со период на траење од 30 дена, и тоа