Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

 

Листа на информации од јавен карактер

 

Одговорни лица за информации од јавен карактер

Контакт: Мартина Јаневска, Aгрон Адеми

Е-пошта: mail 

Документи:

 

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи во ОТА

Борче Размоски

Тел: 02/3107580

Е-пошта: mail

Адреса: Орце Николов 48, 1000 Скопје

Документи:

 

Офицер за заштита на личните податоци

Контакт: Катерина Василеска

Е-пошта: mail