Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

 

Листа на информации од јавен карактер

 

Одговорни лица за информации од јавен карактер

Контакт: Aгрон Адеми, Мартина Жужеловска

Тел: 02/3107581

Е-пошта: mail 

Документи:

Барања и одговори:

2020 година:

2022 година:

2023 година:

 

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи во ОТА

Борче Размоски

Тел: 02/3107580

Е-пошта: mail

Адреса: Орце Николов 48, 1000 Скопје

Документи:

 

Офицер за заштита на личните податоци

Контакт: Катерина Василеска

Е-пошта:kateota