Контакт

Контакт Информации

Оперативно-техничка агенција Скопје

         Телефон:  02/3107582

Адреса:
ул. „Орце Николов“ бр.48
Поштенски фах 236
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Интернет-странa:
https://ota.mk
Е-пошта:
mail


Одговорно лице за Информации од јавен карактер
Контакт:
Агрон Адеми, Мартина Жужеловска
 
Телефон:  02/3107583
Е-пошта:
 mail