Контакт

Контакт Информации

Оперативно-техничка агенција Скопје
Адреса:
ул. „Орце Николов“ бр.48
Поштенски фах 236
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Интернет-странa:
https://ota.mk
Е-пошта:
mail


Одговорни лица за Информации од јавен карактер
Контакт:
Мартина Јаневска, Агрон Адеми
Е-пошта:
 mail