Политика за приватност

Оперативно-техничката агенција Ве уверува дека податоците оставени на нашата интернет-страница нема да бидат злоупотребени, објавени во каков било медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице во согласност со Законот за заштита на личните податоци и позитивната законска регулатива.