Одлука за вработување по оглас бр. 01/2018 од 31.12.2018

08.02.2019
Odluka za vrabotuvanje OTA oglas br.01-2018

По објавен оглас бр. 01/2018 од 31.12.2018 година донесена е Одлука за вработување во Оперативно-техничката агенција Скопје.