ОТА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Оперативно-техничка агенција Скопје (ОТА) е законски основана со Законот за ОТА, а започна со работа на 1.11.2018 година. Нејзиното формирање има за цел да се оневозможи каква било злоупотреба на мерката следење на електронските комуникации на граѓаните од страна на овластените органи за следење на комуникациите или операторите. Во нејзиниот домен на заштита се само електронските облици на комуникации помеѓу граѓаните...

повеќе

СЕРВИСИ

ЗАШТИТА

оневозможување на каква било злоупотреба на сите мерки при следењето на електронските комуникации на граѓаните

НЕЗАВИСНОСТ

самостоен и независен државен орган што обезбедува техничка поврзаност помеѓу операторите и oвластените органи

ЗАКОНИТОСТ

се раководи од Уставот на РМ и ЕУ конвенција за заштита на основните човекови права и слободи и НАТО стандарди

ДИРЕКТОР

Direktor_Marija
 

Марија Јаническа е избрана за директорка на Оперативно-техничката агенција со Одлука на Собранието на Република Северна Македонија од 27.11.2023 година.   Повеќе ...

Претставници на Собранието на РСМ во посета на ОТА

19.07.2019
Во просториите на Оперативно-техничката агенција Скопје беше извршена редовна контрола од страна на собраниската Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, со која претседава пратеникот Емил Димитриев.

Јавна расправа по Предлог-ПРАВИЛНИК за начинот на постапување на операторите

10.07.2019
Оперативно-техничката агенција Скопје (ОТА) го објавува Предлог-Правилникот за начинот на постапување на операторите при спроведување на мерките за следење на комуникации и начинот на вршење стручен надзор од ОТА на јавна расправа со период на траење од 30 дена, и тоа

Директорот на ОТА на средба со собраниската комисија

29.10.2018
Директорот на новоформираната Оперативно-техничка агенција, Зоран Ангеловски, денеска ќе има средба со членовите на собраниската Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана.

Комисија за пренос од УБК во ОТА

26.10.2018
Владата донесе одлука за формирање Комисија за пренос на техничките уреди за следење на комуникации и на техничката документација од Управа за безбедност и контраразузнавање во Оперативно-техничката агенција (ОТА), која беше формирана со посебен закон со цел да се реформира процесот на следење на комуникациите и да се спречат наматошните злоупотреби при спроведувањето на овие мерки.
Собрание на РМ Јавно обвинителство на РМ Народен Правобранител на РМ Врховен суд на РМ Дирекција за заштита на личните податоци Дирекција за безбедност на класифицирани информации Министерство за внатрешни работи Царинска управа Управа за финансиска полиција